Secrets of the Millionaire Mind Tagalog Summary – T. Harv Eker

Secrets of the Millionaire Mind Tagalog Summary – T. Harv Eker

Panuoring ang Secrets of The Millionaire Mind Tagalog Summary / Version.
Ibabahagi namin sa Book Review sa libro ni T. Harv Eker
Ang 5 Mahahalagang Aral dito na dapat sinasabuhay natin kung gusto nating maging Milyonaryo, yumaman o maging matagumapay sa kung anumang career natin.

Importante ang Money Blueprint / Mindset dahil ito ang pundasyon na tutulong sa ating pagyaman. Pwede kang maging sobrang galing, talino, resourceful pero kungwala ka nito, mahihirapan o mababalewala ang lahat.

In Summary ito ang 5 Aral sa Secrets of the Millionaire Mind by T. Harv Eker:
1. Rich people believe “I create my life”. Poor people believe “Life happens to me”
2. Rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose
‘=================================
SUBSCRIBE: http://bit.ly/JWSubscribeNow
‘=================================
ALL VIDS: http://bit.ly/JWHow2BeRich
NEGOSYO VIDS: https://bit.ly/NegosyoVids
IPON TIPS: https://bit.ly/IponVids
PASSIVE INCOME VIDS: https://bit.ly/JwPassiveIncome
MOTIVATIONAL VIDS: https://bit.ly/JwMotivation
BOOK REVIEWS: https://bit.ly/JwBookReviews
‘=================================
FOLLOW ME ON FB: https://www.facebook.com/janitorial.writer/
‘=================================
⭐⭐Friendly links⭐⭐
Want to create Doodle videos like mine?
Learn more: http://bit.ly/DoodlyOffer (Affiliate link)

Official Merch: https://bit.ly/2SE5X8f
‘=================================
#yamantips #rich #wealth #wealthy #janitorialwriter

You May Also Like